O Akademii słów kilka/ Kontakt

Coraz większą popularnością cieszy się w naszej gminie forma aktywizacji starszych ludzi czyli Akademia Seniora, która stwarza możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną. Seniorzy chętnie biorą udział w organizowanych zajęciach tj. wykładach, prelekcjach, warsztatach plastycznych, wyjazdach edukacyjnych, zajęciach kulinarnych i gimnastycznych. Ten rodzaj aktywności stwarza ludziom starszym realizację często młodzieńczych marzeń, które wcześniej z powodów zawodowych, osobistych, ekonomicznych czy też losowych nie mogli zrealizować. Zalety płynące z udziału w takich działaniach to: rozwój osobowości, stworzenie i umacnianie więzi społecznych, rozwój zainteresowań i osiągniętej wiedzy, przekazanie społeczeństwu osobistych doświadczeń, dalszy, aktywny udział w życiu społecznym. Na terenie naszej gminy Akademie Seniora działają w: Grębowie, Żupawie i Stalach. Władze Gminy Grębów, otwarte na potrzeby środowiska, postanowiły rozwinąć tę formę działalności w Zabrniu. 


Akademia Seniora w Zabrniu rozpoczęła działaność w czerwcu 2018 roku. Na pierwsze spotkanie 1 czerwca przyszło wiele osób chcących brać udział w tej formie działalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz