czwartek, 1 lipca 2021

Wyniki naboru inicjatyw

 W wyniku naboru uzupełniającego do programu „Bliskie spotkania z kulturą ”Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021, do realizacji wybrano następujące inicjatywy:


1. „Żywe dzieło sztuki”- inicjatywa z sołectwa Jamnica.

2. Lasowiackie tradycje naszym dziedzictwem! – inicjatywa z sołectwa Stale-Siedlisko.

3. Kartka dla sołectwa- warsztaty techniki scrapbooking- inicjatywa z sołectwa Zabrnie.

4. Radosny kątek- integracji początek.- inicjatywa z sołectwa Żupawa.
środa, 9 czerwca 2021

Warsztaty w ramach zadania EtnoPolska 2021

8 czerwca odbyły się warsztaty dla dzieci z Zabrnia.  Maluchy wraz z opiekunami uczyły się wyplatania wianków na Oktawę Bożego Ciała. Zajęcia odbyły się w ramach zadania „Ale cacka- warsztaty plastyki obrzedowej”, dofinansowanego z MKDNiS, w ramach programu EtnoPolska 2021.

Warsztaty zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich Róża. Mają one na celu podtrzymywanie dawnych tradycji ludowych. Dawniej w Oktawę Bożego Ciała święcono wianki z ziół i kwiatów polnych i ogrodowych, zestawionych  i uplecionych  zgodnie z tradycją regionalną bądź domową.

poniedziałek, 24 maja 2021

Badanie lokalnej społeczności- część druga

Druga część diagnozy lokalnej społeczności i ich potrzeb w zakresie kultury - w tym dniu badacz: Łukasz Dziuba i animator NCK – Teresa Jankowska -odwiedzili placówki klubowe na terenie gminy Grębów, by tam rozmawiać bezpośrednio z mieszkańcami. Badania są prowadzone w ramach zadania Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021.


piątek, 21 maja 2021

Diagnoza potencjałów kulturotwórczych mieszkańców gminy Grębów

Pierwszy dzień badań nad potencjałami kulturowymi mieszkańców sołectw gminy Grębów za nami. Badania odbyły się w ramach programu Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne. Pracownicy GCK wraz z badaczem Łukaszem Dziuba prowadzili rozmowy z lokalna społecznością podczas co czwartkowego targu w Grębowie. Mieszkańcy chętnie zapisywali swoje pomysły dot. Działalności domu kultury na specjalnie przygotowanej tablicy. Wymieniali się spostrzeżeniami i pomysłami na działania, co na pewno pobudziło ich aktywność. Następnie badacz wraz z animatorem odwiedzili pracowników w placówkach w Zabrniu, Żupawie, Stalach i Siedlisku. Druga część diagnozy odbędzie się w piątek 21 maja. Wyniki tych badań będą dostępne w postaci dokumentu diagnozy umieszczonej na stronie internetowej GCK już w czerwcu.
piątek, 7 maja 2021

Wywiad i szkolenie online w ramach programu DK+ Inicjatyw Lokalne

 Warunki pandemiczne spowodowały, że rzeczywistość naprawdę się zmienia. Powodują turbulencje w znanych dotychczas i stosowanych narzędziach pracy.  Wymagają tego także i od nas. Zniknęły bezpośrednie rozmowy, spotkania i wzajemna integracja. W wyniku dostosowania się do obecnych warunków zaplanowany w projekcie ‘Bliskie spotkania z kulturą” DK+ Inicjatywy Lokalne –pierwszy wywiad z mieszkańcami sołectw gminy Grębów odbył się 6 maja w systemie online- choć wydawało się nam to niemożliwe… Wszystkim przedstawicielom sołectw z Jamnicy, Krawców, Stalów, Stalów-Siedliska, Wydrzy, Zabrnia, Zapolednika, Żupawy serdecznie dziękujemy! Za rozmowy, emocje i miłą (choć wirtualną) atmosferę. Mamy nadzieję, że dalsze spotkania celem badań potencjałów kulturowych  – będą bezpośrednie! Spotkanie prowadził: Łukasz Dziuba -specjalista ds. analizy danych w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach w towarzystwie animatorki Narodowego Centrum Kultury Teresy Jankowskiej.


W środę 5 maja odbyło się szkolenie także w formie online dla pracowników GCK. Tematem spotkania były „Dobre praktyki w zakresie działań kulturowych”.czwartek, 29 kwietnia 2021

Szkolenie DK+ Inicjatywy Lokalne

  W środę 28 kwietnia odbyło się szkolenie online dla pracowników GCK  w ramach programu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 
czwartek, 15 kwietnia 2021

Szkolenia online w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury wzięli udział w cyklu szkoleń online  w ramach programu: Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Spotkania prowadzili: animator przydzielony z Narodowego Centrum Kultury Teresa Jankowska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej) i specjalista ds. analizy danych w firmie Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Łukasz Dziuba. Szkolenia odbyły się już czterokrotnie: 14 kwietnia, 8 kwietnia, 25 marca, 15 marca.Dom Kultury+ Inicjatwy Lokalne - o programie


GCK w Grębowie zostało beneficjentem  Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 .

W wyniku procedury konkursowej w całej Polsce wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski. 
GCK w Grębowie zakwalifikowało się do programu na 7 miejscu.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy .Inicjatywy będą realizowane w miejscowościach ; 1.Jamnica, 2.Wydrza, 3.Krawce wraz z Zapolednikiem, 4.Żupawa, 5.Stale, 6.Stale-Siedlisko, 7.Zabrnie. Pandemia zdezorganizowała działania domów kultury. Zamknięcie instytucji wiosną i jesienią 2020 spowodowało zerwanie więzi ze społecznością lokalną, która jest istotą działania domów kultury. Zadanie pozwoli powrócić nam w pełnym wymiarze działań i zrealizować w każdej z wymienionych miejscowości po jednej inicjatywie- działaniu wskazanym przez mieszkańców. 

poniedziałek, 8 lutego 2021

Wspólne czytanie

Z powodu panującej epidemii od kilku miesięcy żyjemy zamknięci w domach. Bywa ciężko. Ciasnota, niedostatek ruchu, brak sprzętu do zdalnej nauki i pracy. Ale trudna sytuacja to często także szansa. Zróbmy to, na co zwykle nie mamy czasu: znajdźmy czas dla naszych dzieci. Rozmawiajmy z nimi jak najwięcej – o tym, co czują, myślą, czego się boją, co je interesuje, o czym marzą. Dyskutujmy z nimi o wartościach moralnych, tych na rzecz wspólnego dobra, jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, mądrość. Czytajmy im książki, które rozwijają wyobraźnię i ukazują piękne postawy. W dobie ograniczonych kontaktów z najbliższymi dobrym pomysłem jest wspólne czytanie przez telefon lub internet z dawno niewidzianym krewnym: dziadkiem, babcią, ciocią lub wujkiem. Zróbmy wszystko, by dzieci wyszły z tego doświadczenia wzmocnione naszą miłością i mądrzejsze. Niech czas izolacji będzie okresem wychowywania dziecka „od wewnątrz”, budowania jego wewnętrznych zasobów: empatii, mocnego systemu wartości, zainteresowań i wiedzy, które lepiej przygotują je do życia.